fredag 19 maj 2017

Lite historia om bruket som försvann

Björkå bruk anlades vid Björkåns utlopp i Ångermanälven 1771 för stångjärnssmide, men järntillverkningen lades ner på 1870-talet. 1859 uppfördes ett sågverk och några år senare ett träsliperi. Våren 1919 svämmade Björkån över alla bräddar och formligen spolade bort fabrik och flottningsleder. Det som inte spolades bort begravdes i sand och grus, och trämassefabrikationen fick ett abrupt slut. Vad jag förstått så klarade sig alla och ingen omkom. Kvar finns lämningar efter sågverket som består av en vall som löper längst med ån. Man kan även se pålningar för brospannet till en bro som tidigare funnits här. 
 
Det var bruket som nån gång i början på 1900 talet byggde
Björkå småskola. Skolan och marken överläts sedan  till kommunen på 30-talet. Jag tänker att jag ska försöka få fram mer information om skolans första år. Än har jag inte lyckats, så vet någon om skolans uppkomst och första år så hör gärna av dig.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar